Einherjar - skupina historického šermu | Living history

tisk  ] einherjar.nipax.cz    [ články | Living history ]
 
 ] home [  ] o nás [  ] akce [  ] řemesla [  ] články [  ] galerie [  ] odkazy [  ] kontakt [ 
 ] Původ slova Viking [  ] Objevení ameriky [  ] Living history [  ] Einherjar [  ] Beda Ctihodný [  ] Vikingové [  ] Kopí [  ] Data [  ] Wiki [ 
 

Living history / živá historie

Co je živá historie a proč se jí věnovat?

miska a nůž z muzea v Oslu Pojem living history, nebo-li živá historie, bych vysvětlil, jako snahu o co možná nejvěrnější ztvárnění určité historické postavy/skupiny postav/události. Je zcela iluzorní domnívat se, že dnes můžeme dosáhnout stejného stavu, jaký tu byl před staletími a historii skutečně vrátit a oživit. To co děláme je, že se snažíme co nejvíce přiblížit danému historickému vzoru (aniž bychom současně porušovali dnešní mravní a právní normy). At´už si vyberu jakoukoli postavu, před jejím ztvárněním “oživením“ si musím zodpovědět celou řadu otázek. Jsem bohatý/chudý? Kde žiji? Co jím? Jak získávám obživu? Jak se oblékám? V co věřím? Čeho si vážím? Co umím? A ještě na mnoho dalších. Odpověď na některou z otázek vyvolá otázky další. Například si vyberu postavu norského rybáře z doby vikingské. Jsem chudý. Žiji v Norsku, umím rybařit, jím ryby a to co za ryby vyměním, obživu tedy získávám rybařením. Ale jak přesně rybařím?

Používám udici s háčkem? Jestliže ano, jak by vypadala?
Používám síť? Jestliže ano, jak by byla upletena?
Používám loďku? Jestliže ano, jak by vypadala a jak by byla vyrobena?
A tak dále...

Chci-li, tedy, věrně ztvárnit rybáře, měl bych co možná nejpřesněji napodobit vše, co běžně používal. Co by to bylo za rybáře bez sítě, že? sekera z muzea v Oslu Život rybáře ovšem nebyl tvořen jen rybařením. Rybář potřeboval pro svůj denní život mnoho dalších věcí, ale ani pořízením replik všech předmětů nutných pro rybářovu každodennost, nejsem připraven ho ztvárnit. Nejde totiž jen o tu hmotnou kulturu, ale i o nehmotnou část tehdejšího života. Vraťme se k otázkám “V co věřím? Čeho si vážím?“ Jako vikingský rybář budu určitě hodně pověrčivý a budu uctívat pohanské bohy, zejména si budu vážit těch, kteří řídí moře, počasí a ryby. Je taky možné, že budu mít trochu jiný žebříček hodnot, než dnes. Budu si vážit manželky? A rodiny? Jaká je vůbec struktura ve společnosti, kde v ní stojím a jak to vnímám? Jaké mám vědomosti o světě, o moři?... Je jasné, že se nemůžeme do mentality tehdejších lidí 100% vcítit, ale určitě se vyplatí snažit se je pochopit.

Součástí living history je, podle mne, i "hra" v níž se do dané postavy vžívám. Může se jednat o hru divadelní(chcete-li vystoupení), nebo o “hru naši“. V divadelní hře stojí na 1. místě divák a jeho zážitek, tato hra musí podléhat určitým divadelním pravidlům. Čímž se stává historicky méně věrnou, i když se na diváka snaží věrně působit. Diváci nejsou historičtí. V té “naší hře“ žádní diváci nejsou. Hrajeme ji sami pro sebe, všichni v ní jsme herci a zároveň i diváci. Ať to bude znít dětinsky, hrajeme si na vikingy. A to je vlastně důvod, proč to děláme.

potřeby pro pletení sítě muzea v Oslu Living history je pro nás hrou, koníčkem v němž se odpoutáváme od všedních starostí a bereme na sebe dočasně jiné role, abychom se odreagovali. Mým osobním důvodem pro živou historii je zvědavost a potěšení z ruční práce. Například se mohu v literatuře dočíst, že oděv šlechtice plnil 3 úkoly. Měl svého nositele chránit před nepřízní počasí, halit a náležitě reprezentovat. Určitě je to pravda, ale na uspokojení mojí zvědavosti to nestačí. Z textu totiž nepochopím, co to v té době znamenalo pro toho šlechtice, či jaký obdiv jeho šat vzbuzoval v poddaných. V okamžiku, kdy si takový oděv ručně a z přírodního materiálu zhotovím, se tomu pochopení přibližuji. A co teprve, budu-li ho šít kostěnou jehlou z látky ručně utkané? V živé historii je možné jít stále dál, stále věrněji historii oživovat. Už v průběhu tohoto přibližování se mnohému učíme.

-O sobě. (Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu vyšívat, asi bych se zasmál.)
-O historii. (Netřeba rozebírat.)
-A zpětně mění živá historie náš pohled na současnost. (Vždycky, když mrznu na zastávce, dal bych nevím co, kdybych měl na sobě místo džínů široké vlněné kalhoty (jako měli vikingové). Na druhou stranu gumových podrážek, které na svých dobových botách nemám, si hned víc vážím.)

Za Einherjar
Waelteri Trygvason

Created by CSC s.r.o. | hosted by nipax.cz zpět | nahoru | tisk | kontakt ] Nipax.cz [