Einherjar - skupina historického šermu | Původ slova Viking

tisk  ] einherjar.nipax.cz    [ články | Původ slova Viking ]
 
 ] home [  ] o nás [  ] akce [  ] řemesla [  ] články [  ] galerie [  ] odkazy [  ] kontakt [ 
 ] Původ slova Viking [  ] Objevení ameriky [  ] Living history [  ] Einherjar [  ] Beda Ctihodný [  ] Vikingové [  ] Kopí [  ] Data [  ] Wiki [ 
 

Jak vziklo slovo Viking?

Původ slova Viking není přesně doložen. Nejspíš je slovo Viking severského původu, neboť Vikingové se sami Vikingy nazývali. Z dobových zdrojů víme, že ostatní národy jim většinou říkali jinak, napřiklad seveřani a Varjagové, Frankové je nazývali Normanni [Norové], Angličané pak Dani [Dánové],v obou případech je možné, že používali tento nazev pro všechny seveřany. V němckých kronikách je nalezneme jako Ascomanni [jasanoví muži], což je odvozeno od vikingských lodě z jasanového dřeva. V Irsku byli označováni slovem Gall [cizinec] nebo Lochlannach[člověk ze Severu]. S výrazem Lochlannach bylo spjato přídavné jméno "bílý" [Norové] a "černý" [Dánové], což mohlo souviset s barvou štítů, popřípadě košil. Vikingové byli v Byzanci a Arábii označováni slovem Rus, které pochází ze švéckého Ruotsi čili veslaři. Ve Španělsku je přezdívali Madjus [pohanští kouzelníci]. V Řecku se používalo slovo Vaeringjar.

Zpět k původu. Teorií vziku slova viking je celá řada. Severský základ mají slova vík [zátoka, záliv, fjord] a víg [boj, bitva] Slovo vík souvisí s krajem ve skandinávii i stylem překvapivého přepadání (po vyplutí ze zátoky). Slovo víg je možné spojit s válečnými schopnostmi vikingů. Traduje se, že jeden viking vydá za čtyři muže. Dále se nabízí souvislost s místem jménem Vík (kraj na obou březích Oslofjordu), podle této teorie by viking byl muž pocházející z Víku. Ovšem v jedné franské kronike jsou lidé z Víku nazýváni Víkverjar nebo Vestfaldingi.

Ze slov neseverského původu se nabízí staroanglické wic [tábor], latinsky vicus. Vikingové by tudíš byli lidé z tábora. Latinské vicus se da přelozit i jako město, což má souvislost s městskými obchodniky, kteří své obchody realizovali jak prostřednictvím peněz tak i mečem. Podle další hypotézy je slovo Viking odvozeno od víkingr [odbočení, odjezd], podle níž maskulinum víkingr neoznačovalo výlučně Seveřana, ale všeobecně "bojovníka - mořeplavce, podnikajícího daleké výpravy z rodné země". Naproti tomu femininum víking pak znamenalo "námořní pirátská výprava ke vzdáleným pobřežím". Dále se zmiňuje podobnost se slovy víkja [vyhýbat se, vzdalovat se] a wikan [tuleň], čili lovec tuleňů.

Created by CSC s.r.o. | hosted by nipax.cz zpět | nahoru | tisk | kontakt ] Nipax.cz [