Jak vziklo slovo Viking?

Původ slova Viking není přesně doložen. Nejspíš je slovo Viking severského původu, neboť Vikingové se sami Vikingy nazývali. Z dobových zdrojů víme, že ostatní národy jim většinou říkali jinak, napřiklad seveřani a Varjagové, Frankové je nazývali Normanni [Norové], Angličané pak Dani [Dánové],v obou případech je možné, že používali tento nazev pro všechny seveřany. V němckých kronikách je nalezneme jako Ascomanni [jasanoví muži], což je odvozeno od vikingských lodě z jasanového dřeva. V Irsku byli označováni slovem Gall [cizinec] nebo Lochlannach[člověk ze Severu]. S výrazem Lochlannach bylo spjato přídavné jméno "bílý" [Norové] a "černý" [Dánové], což mohlo souviset s barvou štítů, popřípadě košil. Vikingové byli v Byzanci a Arábii označováni slovem Rus, které pochází ze švéckého Ruotsi čili veslaři. Ve Španělsku je přezdívali Madjus [pohanští kouzelníci]. V Řecku se používalo slovo Vaeringjar.

Zpět k původu. Teorií vziku slova viking je celá řada. Severský základ mají slova vík [zátoka, záliv, fjord] a víg [boj, bitva] Slovo vík souvisí s krajem ve skandinávii i stylem překvapivého přepadání (po vyplutí ze zátoky). Slovo víg je možné spojit s válečnými schopnostmi vikingů. Traduje se, že jeden viking vydá za čtyři muže. Dále se nabízí souvislost s místem jménem Vík (kraj na obou březích Oslofjordu), podle této teorie by viking byl muž pocházející z Víku. Ovšem v jedné franské kronike jsou lidé z Víku nazýváni Víkverjar nebo Vestfaldingi.

Ze slov neseverského původu se nabízí staroanglické wic [tábor], latinsky vicus. Vikingové by tudíš byli lidé z tábora. Latinské vicus se da přelozit i jako město, což má souvislost s městskými obchodniky, kteří své obchody realizovali jak prostřednictvím peněz tak i mečem. Podle další hypotézy je slovo Viking odvozeno od víkingr [odbočení, odjezd], podle níž maskulinum víkingr neoznačovalo výlučně Seveřana, ale všeobecně "bojovníka - mořeplavce, podnikajícího daleké výpravy z rodné země". Naproti tomu femininum víking pak znamenalo "námořní pirátská výprava ke vzdáleným pobřežím". Dále se zmiňuje podobnost se slovy víkja [vyhýbat se, vzdalovat se] a wikan [tuleň], čili lovec tuleňů.