Řemesla

vyřezávání z paroží

Naše skupina se zabývá i dobovými řemesly. Do této sekce budeme doplňovat popisy jednotlivých řemesel, v součastné době vám nabízíme jejich seznam.Všechna řemesla předvádíme s dobovými nástroji.