Einherjar - skupina historického šermu | řemesla | výroba jehel z paroží

tisk  ] einherjar.nipax.cz    [ řemesla | výroba jehel ]
 
 ] home [  ] o nás [  ] akce [  ] řemesla [  ] články [  ] galerie [  ] odkazy [  ] kontakt [ 
 ] seznam řemesel [  ] výroba jehel [ 
 

Jehla v raném středověku

jehla - nález z Itálie, antika V následujícím článku se dočtete něco o jehle obecně a poté se zaměříme na jehlu zhotovovanou z kosti či parohu (dále jen kostěná jehla) a její výrobu. Nejedná se o vědecký článek, spíše o podělení-se o naše skromné znalosti a zkušenosti.

První jehla spatřila světlo světa dávno před tím, než nastal středověk. Jehly zhotovené z kostí máme doložené už z pravěku a jak člověk nalézal nové materiály objevila se jehla bronzová a po ní i jehla železná. Neznamená to, že bronzové jehly vystřídaly kostěné a ty pak byly vystřídány jehlami železnými. Naopak, existovali vedle sebe až do rozvoje řemesel v období gotiky, kdy se nám kostěná jehla postupně ztrácí. (Obr.1-nález z Itálie,antika Obr.2-nález z Anglosaského prostředí)

jehla - nález z Anglosaského prostředí

Nežli se rozepíši o výrobě, zmíním se o nekovových materiálech pro jehlu, tedy o kosti a parohu. Paroží patrně nesloužilo prioritně pro výrobu jehel, ale pro jiné luxusnější výrobky, při jejich výrobě vznikal odpad, pro který by se asi těžko našlo jiné využití, než výroba jehel. Lze soudit, že daleko častějším materiálem pro jehly v raném středověku byly třísky dutých kostí domácích zvířat. Paroží je oproti kostem pevnější (zejména jelení), kosti domácích zvířat měli pro raně středověkého člověka zase výhodu v dostupnosti.

Výroba kostěné jehly tedy začíná získáním třísky. To lze hned několika způsoby. Například by bylo možné kost jednoduše rozbít a rozloupat na štěpy. Tento způsob jsem nezkoušel, protože mi připadá dost nehospodárný. Jinou možností je nařezat** paroh či kost podélně a poté ho rozbít úderem kůlu (parůžku) do morku (Obr.3),tenhle “fígl“ je doložený u Vikingů. Zkoušel jsem a musím říci, že funguje, pokud máte všechny zářezy dost a stejně hluboké. Jinak mi ten paroh praskl přesně, jak jsem nechtěl. V některých případech je možné jehlu z materiálu “vyloupnout“. Už při pohledu na kus parohu (Obr.4 a 5), se nám (někdy) jehla vysloveně nabízí. Před vyloupnutím je potřeba vydlabat morek skrz na skrz. Vydlabával jsem nožem z obou stran (Obr. 6, 7, 8). Následně stačí paroží vhodně naříznout** (Obr. 9) a třísku na jehlu vyloupnout např. dlátkem (Obr. 10, 11). Štěp by bylo potřeba očistit od zbylého morku a nerovností (Obr. 12), vyrýt do něj šídlem* dírku (Obr. 13,14,15) a (teď už)jehle zbrousit hrany pilníčkem (Obr. 16). Jehlu je možné brousit a začišťovat až úplně do kulata a nakonec její povrch ještě obrousit solí a popelem, ale je otázka, jestli se to tak dělalo. Při pohledu na obrázky nálezů jehel se mi jehly jeví masivnější a hrubší, nežli ta moje výsledná. I s poněkud hrubší jehlou se šít dá, ale při šití lněných látek po nějakém tom stém stehu hladkou jehlu oceníte.


jehla 3 jehla 4 jehla 5 jehla 6 jehla 7 jehla 8 jehla 9 jehla 10 jehla 11 jehla 12 jehla 13 jehla 14 jehla 15 jehla 16

*Je možné použít i tenkého dlátka. Lze taky uvažovat o použití vrtačky, ale nesetkal jsem se dosud s nálezem dostatečně tenkého vrtáčku, kdežto s nálezy pilky a pilníčku ano.

**Při řezání tak tvrdého materiálu, jakým paroh bez pochyby je, každý řemeslník ocení, pokud si může polotovar pevně upnout. Upínali vikingové materiál při řezání? A jestliže ano, jak? Setkal jsem se s názorem, že mohli uříznout rostoucí stromek asi tak ve výši pasu, vzniklý pahýl naseknout sekerou a mezi dvě půlky kmenu paroží upnout. Středověk poznal různé lavice s dřevěnými čelistmi, svíranými pomocí jednoduchého mechanizmu (např. tzv. Dědek). Protože jsem neměl legální příležitost jen tak někomu seříznout stromek, rozhodl jsem vyrobit si lavici s dřevěnými čelistmi, do kterých pomocí klínů paroží upínám (Obr. 17 a 18). Přičemž jsem nevycházel z žádného jednoznačného nálezu, protože jsem prostě žádný nevypátral. Je to tedy pouze moje spekulace, která funguje, aniž by se jednalo o cokoli technologicky náročného.


jehla 17 jehla 18

Created by CSC s.r.o. | hosted by nipax.cz zpět | nahoru | tisk | kontakt ] Nipax.cz [